A Mormon könyve fordítása

Fordítsa meg a látomást

Ezsdr 1,; Ésa 44,28;45,1.

rövid távú látásromlás oka

Dán 11,11; Dán 2,22 4És az első hónapnak huszonnegyedik napján, ímé én a nagy folyóvíznek, azaz a Hiddekelnek partján valék. Ezék 40,3; Jel 1,13 6És teste olyan mint a társiskő, és orczája olyan mint a villám, és szemei olyanok mint az égő szövétnekek, karjai és lábatája mint az izzó ércznek színe, és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság fordítsa meg a látomást.

Navigációs menü

Csel 9,3. Dán 7,18 9És hallám az ő beszédének szavát; és mikor hallám az ő beszédének szavát, én ájultan orczámra esém, és pedig orczámmal a földre.

Dán 8,28 10És ímé, egy kéz illete engem, és felsegített térdeimre és tenyereimre; 11És monda nékem: Dániel, kedves férfiú!

látomás mit igyon

Értsd meg a beszédeket, a melyeket én szólok néked, és állj helyedre, mert most te hozzád küldettem! És mikor e szót szólá velem, felállék reszketve.

A Mormon könyve angol nyelvű változatának napvilágra kerüléséről sok minden kiderül, ha behatóan tanulmányozzuk Joseph Smith, az írnokai, valamint a Mormon könyve fordításával közeli kapcsolatban álló személyek kijelentéseit. Az így létrejött angol átirat, amely Lehi könyveként volt ismert, és amelyre Joseph Smith oldalasként utalt, később elveszett vagy ellopták. Ennek eredményeként az Úr megdorgálta Josephet, aki egy rövid időre a fordításra való képességét is elveszítette. Elsődleges írnoka ebben az időszakban Oliver Cowdery, egy vermonti tanító volt, aki akkor hallott a Mormon könyvéről, amikor Palmyrában Joseph szüleinél bérelt szobát.

Dán 2, 12És monda nékem: Ne félj Dániel: mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédid, és én a te beszédeid miatt jöttem. Dán,10 3. Dán 9, 15És mikor ilyen szavakkal szóla velem, orczámmal a földre esém és megnémulék.

szemészet Zukovszkij

Hós 2,8 16És ímé, olyan valaki, mint egy ember-fia, megilleté ajkaimat és megnyitám a számat és szólék és mondám annak, a ki előttem álla: Uram, a látomás miatt reám fordulának az én fájdalmaim, annyira, hogy semmi erőm nincsen.

Dán,10 Hiszen bennem attól fogva nem álla meg az erő, és lélekzet sem marada bennem.

„Isten ajándéka és hatalma által”

Zsolt ,35 18És ismét illete engem az emberhez hasonló, és megerősíte engem. Dán,10 9. És mikor szóla velem, megerősödém, és mondék: Szóljon az én Uram, mert megerősítél engemet.

Károli Gáspár revideált fordítása - Dániel próféta könyve - Dán 8,26;12,4 Fordítsa meg a látomást. Károli Gáspár revideált fordítása - Dániel próféta könyve - Dán 10 A Mormon könyve angol nyelvű változatának napvilágra kerüléséről sok minden kiderül, ha behatóan tanulmányozzuk Joseph Smith, az fordítsa meg a látomást, valamint a Mormon könyve fordításával közeli kapcsolatban álló személyek kijelentéseit. Az így létrejött angol átirat, amely Lehi könyveként volt ismert, és amelyre Joseph Smith oldalasként utalt, később elveszett vagy ellopták. Ennek eredményeként az Úr megdorgálta Josephet, aki egy rövid időre a fordításra való képességét is elveszítette. Elsődleges írnoka ebben az időszakban Oliver Cowdery, egy vermonti tanító volt, aki akkor hallott a Mormon könyvéről, amikor Palmyrában Joseph szüleinél bérelt szobát.

Dán 5,5; Ámós 8,7 20És monda: Tudod-é, miért jöttem hozzád? És most visszatérek, hogy küzdjek a persa fejedelem ellen; és ha én kimegyek, ímé Görögország fejedelme jő elő!

Daisy Escalante összes látomása magyar fordítása és egy Sodoma pusztulásáról szóló dokumentumfilm