Szolgáltatás : Infóbázis

Szociális segítség a látáshoz

Tartalom

  bogár a szemben látáskárosodás mire

  SZMM rendelet A jogszabály mai napon A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik. Jelen dokumentum a jogszabály 1. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont!

  SZMM szociális segítség a látáshoz a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló látás kórokozója Az értékelő adatlap másolati példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének. Az 1 bekezdés b pont bb alpontja esetében a közművesítés hiányát a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

  elsősegély látásromlás esetén szemimplantátum helyreállította a vakok látását

  Az 1 bekezdés b pont bd alpontja szerinti egészségi állapot fennállását a kezelőorvos igazolja. NEFMI rendelet 3. Az 1 bekezdés bb alpontja esetében a közművesítés hiányát a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

  látási norma 4 évig a látás egy másodperc alatt erősen romlott

  EMMI rendelet hatálybalépését követően házi segítségnyújtást igénylő személyekre kell alkalmazni. EMMI rendelettel megállapított szabályokat alkalmazni kell.

  Szolgáltatások: - 24 órán keresztüli jelzőrendszeres felügyeletet - Krízishelyzet esetén annak azonnali elhárítása - Segítségkérés okának megismerése, megoldási alternatívák felkínálása - Az ellátott állapotának stabilizálásáig a szakképzett gondozó az ellátott lakásán tartózkodik - Kapcsolattartás a különböző szociális és egészségügyi ellátással Támogató szolgálat: A fogyatékos személy saját lakóhelyén, lakkörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése a lakáson kívüli köz szolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Nyújtott szolgáltatás elemek: - Információnyújtás, ügyintézés ,tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, jogi problémák megoldásának segítése - Alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása : speciális személyi szállítás révén pl. Az ellátás biztosításáról az intézményvezető a kérelmezőt írásban értesíti.

  EMMI rendelet hatálybalépését megelőzően más szerv vagy személy által kiállított szakvélemény is elfogadható.