“Szolgáljatok az Úrnak örömmel” Zsolt 100,2

Aki megvakítja az istent

Borozás közben monda Belsazár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, amelyeket elvitt Nabukodonozor, az ő atyja, a jeruzsálemi templomból, hogy igyanak abból a király, és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai. Akkor előhozák az arany edényeket, amelyeket elvittek az Isten házának templomából, mely Jeruzsálemben volt, és ittak azokból a király, és az ő főemberei, és az ő feleségei, és az ő ágyasai. Bort ittak, és dicsérték az arany, ezüst, vas, fa, és aki megvakítja az istent.

Abban az órában emberi kéznek ujjai tüntek fel, és írtak a gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt falán, és a király nézte azt a kézfejet, amely írt. Ekkor a király ábrázata megváltozott, és az ő gondolatai megháborították őt, és derekának inai megoldódtak, és az látáskárosodás kompenzálása térdei egymáshoz verődtek.

Erősen kiáltozott a király, hogy hozzák elő a varázslókat, a Káldeusokat és jövendölőket. Szólt a király és monda a babilóni bölcseknek: Akárki legyen az az ember, aki elolvassa ezt az írást, és aki megvakítja az istent értelmét megjelenti nékem, bíborba öltöztetem, és aranylánc lesz a nyakában, és mint harmadik parancsol az országban. Erre Dánielt a király elé vitték.

Szólt a király és mondta Dánielnek: Te vagy-é ama Dániel, aki a judabeli foglyok fiai közül való, akit ide hozott a király, az én atyám, Júdából? És aki felől hallottam, hogy az isteneknek lelke van benned, és értelem és tudomány és kiváló bölcsesség találtatott te benned? Csak imént hozattak elém a bölcsek és varázslók, hogy elolvassák ezt az írást, és jelentését tudassák velem; de nem tudják a dolog értelmét megjelenteni.

De felőled azt hallottam, hogy te tudod az értelmet megfejteni, és a titkokat megoldani; most azért, ha el tudod olvasni ezt az írást és értelmét nékem megmondani, biborba öltöztetel és aranylánc lesz a nyakadon, és mint harmadik uralkodol az országban.

Erre Dániel felelt, és monda a királynak: Ajándékaid tieid legyenek, és adományaidat másnak adjad: mindazáltal az írást elolvasom a királynak, és jelentését megmondom néki. Te oh király! A felséges Isten birodalmat és méltóságot, dicsőséget és tisztességet adott Nabukodonozornak, a aki megvakítja az istent atyádnak; És a méltóság miatt, amelyet adott néki, a népek, nemzetek és nyelvek, mind féltek és rettegtek tőle, megölt akit akart, és életbentartott akit akart; felemelt akit akart, és megalázott akit akart; De mikor a szíve felfuvalkodott, és a lelke megkeményedett megátalkodottan: levetteték az ő birodalmának királyi székéből, és dicsőségét elvették tőle; És az emberek fiai közül kivetteték, és az ő szíve olyanná lett, mint a barmoké, és a vadszamarakkal lett az ő lakása, és fűvel etették őt, mint az ökröket, és a teste égi harmattal öntöztetett, míg megismerte, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek országán, és azt helyezteti arra, akit akar.

És te, Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg a aki megvakítja az istent szívedet, noha aki megvakítja az istent tudtad. Sőt felemelkedtél az egek Ura ellen, és az Ô házának edényeit elődbe hozták, és te és a te főembereid, a te feleségeid, és a te ágyasaid bort ittak azokból, és az ezüst és az arany, érc, vas, fa és kőisteneket dicséred, akik nem látnak, sem nem hallanak, sem nem értenek; az Istent pedig, akinek kezében van a te lelked, és előtte minden te utad, nem dicsőítetted.

Azért küldetett ő általa ez a kéz, és jegyeztetett fel ez az írás. És ez az írás, amely feljegyeztetett: Mene, Mene, Tekel, Ufarszin! Ez pedig e szavaknak az értelme: Mene, azaz számba vette Isten a te országlásodat és véget vet annak. Tekel, azaz megmérettél a mérlegen és híjjával találtattál.

látásélesség és kutatási módszerek milyen vitamin javítja a látást

Peresz, azaz elosztatott a te országod és adatott a médeknek és perzsáknak. Akkor szólt Belsazár, és aki megvakítja az istent Dánielt biborba, és aranylácot vettetett nyakába, és kikiáltották felőle, hogy ő parancsol mint harmadik az országban.

Ugyanazon éjszakán megöletett Belsazár a Káldeusok királya. Tehát Isten felelőssé teszi az aki megvakítja az istent a családjáért. Nabukodonozor komolyan megtért. Elmondja: hogy Isten az Úr, hatalma örökkévaló hatalom, az Ô akarata szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között.

Ez az ember átélte az ítéletet, meglátta az Isten erejét és hatalmát és valóságosan megalázkodott. De nem tette meg, amit rendezni kellett volna, a szent edényeket nem vitte vissza az Isten templomába.

Ha igazán azt szeretném, hogy éljen bennem a Krisztus, rendezzem amit rendeznem kell. Nabukodonozor nem tette meg, és átokká lett Belsazáron. Szeretném ha most rátok nehezedne, mit örökölhetnek azok, akik utánunk jönnek. Nem úgy lesz-e, hogy azokat a bűnöket amiket te követtél el, ők folytatják? Ami Belsazárral történt Nabukodonozornál kezdődött. Mert nem vitte vissza a szent edényeket! Nabukodonozor nem ivott belőlük, de nem jutott el oda, hogy visszavigye, hanem ott tartotta a házánál, és Belsazár már iszik belőle.

ne tévesszen szem elől stimuláció a látás helyreállítására

Belsazárnak már arra is van bátorsága, hogy előhozatja az edényeket, és borivás közben az ő ezer főembere előtt dicséri az arany, érc, fa és kőisteneket, és főembereivel, feleségeivel és ágyasaival iszik az edényekből. Isten a testet nagyon sokszor edénynek nevezi. Belőled nem kell más, csak az edény.

Aki megvakítja az istent. Isten szeretet

Meg akar tölteni önmagával. Aki Istennek szentelte életét az szent edény. Lássuk meg, hogy van hasonatosság Belsazár és közöttünk. Gyermekeidet kereszteléskor, konfirmációkor az Úrnak szentelted. Az Úréi, és van bátorságod arra, hogy élvezeteidre használod őket. Saját magad dicsőségére mutogatod őket.

2Kor. 4. | Biblia. A Magyar Biblia Tanács fordítása | Kézikönyvtár

Olyan borzalmas dolog, hogy szűlő mit tud csinálni a gyermekéből. A kedvtelését űzi vele, játszik vele, aztán a mérgét tölti ki rajta. Belsazár az egész testi életét kiélte itt az emberek előtt. Semmi más nem volt a lakomán, csak a hatalmát mutogatta. Elfelejtette, hogy van valaki, aki mindezt látja, és aki teljes komolysággal számonkéri majd tőle az edényeket. Ha nem a családról, akkor a rád bízottakról beszélek.

  • Szent István Társulati Biblia - János I. levele - 1Jn 2
  • Szédült és homályos látás
  • Homályos látáskezelés
  • De ha valaki bűnbe esik, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz.
  • Ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bűnt.

Szentek, mert drága véren váltattak meg. Te minden embert szentnek látsz?

1Jn. 2. | Biblia. A Magyar Biblia Tanács fordítása | Kézikönyvtár

Úgy bánsz velük, vagy csak szórakozol, vagy csak az élvezeteidre használod, férj a feleséget, vagy szülő a gyermeket, vagy hívő testvér a testvért? Nem vagy te Belsazár, aki mindenből a maga nagyságát szeretné mutogatni? A körülötte lévő hívők is csak arravalók, hogy dicsekedjen velük. Gondolj el részegen egy embert. Nemcsak bortól részeg az ember, a saját dicsőségétől is lehet részeg valaki.

  • Kell a keresztényeknek ateistákat is evangelizálni?
  • Egészségügyi Minisztérium jövőképe
  • Legjobb gyakorlatok a 100 látás helyrehozására
  • Kell a keresztényeknek ateistákat is evangelizálni?
  • Ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bűnt.

Józan vagy, tudod, hogy mit csinálsz? A részeg nem tudja. Tudod mit csinálsz azokkal, akik rád bízattak? Szentnek veszed a szentet? Nem vagy Belsazár, aki a maga gőgjében, elbizakodottságában nem tudja már, hogy mit csinál?

Itt van a lakoma az ezer emberrel, és Belsazár az ezer ember előtt ivott. Abban a pillanatban jelenik meg a kéz a gyertyatartóval szemben a meszelt falon. El tudod képzelni, hogy milyen rémület lehetett ott akkor? Van egy pillanat, amikor az Isten nem fogja tovább tűrni azt, amit csinálunk. Hosszan tűr, de egyszer elég!

Emberi kéznek ujjai tűntek fel. Ez már sulyosabb ítélet, mint Nabukodonozor életében. Itt nincs 12 hónap.

Ítél és végrehajtja!

Account Options

Rögtönítélő biróság. Amikor valaki szembekerül edzés nézet táblázat Istennel ez történik vele. Ha majd az utolsó ítéletkor kerülsz oda, ott fognak összeverődni a térdeid. Ott a legerősebb ember is erőtelenné lesz. Ott nem lehet úgy állni, ahogy itt, hogy hallod az Igét, érdekes, szép volt, de nem verődnek össze a térdeid.

Itt napról-napra hangzott az ítélet, megtörtént-e veled, hogy összeverődtek a térdeid és azt mondtad: Uram végem van! Merész volt Belsazár, de egy pillanat alatt idejutott, aki megvakítja az istent erősen kiáltozott. Ha most nem kiáltozol, majd az ítélet alatt fogsz kiáltozni.

De akkor már nem maradunk meg ilyen józanon, akkor már mondod, hogy jaj nekem!

How to Figure Out What You Really Want - Ashley Stahl - TEDxLeidenUniversity

Ennek a hatalmas királynak megoldódnak az inai, térdei összeverődnek, erősen kiáltozott ott az ezer főember előtt. Te még vigyázol rá, mit szólnak, ha kiderülne… Belsazárnál már nem számított, mit mond a világ, mit mondanak az alattvalói, hogy elterjed a híre, hogy kiáltozom. Mikor valaki az élő Isten kezébe kerül, nem számít semmi. Megint hozzák a Káldeusokat, és újra csak Dánielt. Megint Isten népére szorul a világ.

Belsazár aki megvakítja az istent sem tudta, hogy Dániel a világon van. A királyasszony mondja meg neki. Eddig nem volt érdekes számára Dániel, aki az Isten szolgája. De mikor bajban van, tudják hova kell futni. Dánielben újra megláthatjuk Isten emberét.

nem lát messze rövidlátást a látás helyreállítása 10 nap alatt

Dánielék is főemberei voltak az országnak, de nem vettek részt a lakomán. Nem a lakoma vendégei között keresték a négy férfit. Pedig ők is elsők voltak az országban, és volt bátorságuk, hogy nem mentek el aki megvakítja az istent lakomára, nemet tudtak mondani ott, ahol kellett. Királyok változnak, de Dánielék ugyanazok. A rendszer változik, de Isten népe ugyanaz. Jézus Krisztus tegnap és ma, és az utolsó időkig ugyanaz, és aki az Övé, az is ugyanúgy fog járni és viselkedni.

videó gyakorlatok a látásélesség érdekében szemteszt tuymazy

Te eltökélted, hogy nem eszel a király ételéből? Lehet hogy belekerül az állásodba.