A sok nézőpont egyike. Wikipédia:Semleges nézőpont - A sok nézőpont egyike

A sok nézőpont egyike. A sok nézőpont egyike, Nézőpont az Egyesült Államokban történt eseményekről és utóhatásairól

Lásd: Hamis mérleg "A" kellő pártatlanság "megfontolásakor Amikor tudományos kérdésekben konszenzus alakult ki, ellentétes álláspontot képviselve a" kellő figyelembevétel nélkül " A súly "hamis egyensúlyhoz" vezethet, ami azt jelenti, hogy a nézők a kérdést a jelenleginél vitatottabbnak érezhetik.

Ez nem azt jelenti, hogy a tudósokat nem lehet megkérdőjelezni vagy megkérdőjelezni, hanem azt, hogy a hozzájárulásukat megfelelően ellenőrizni kell. Sok ilyen meggyőződés létezik a világon, némelyik népszerű és némelyik kevéssé ismert: azt állítja, hogy a Föld laposhogy a Templomos Lovagrendek birtokolták a Dioptria látásban mi ez Grálthogy az Apollo holdraszállások álhírek voltakés hasonlóak.

A sok nézőpont egyike

Az összeesküvés-elméleteketaz áltudományta spekulatív történelmet vagy az elfogadható, de jelenleg még nem elfogadott elméleteket nem szabad legitimálni az elfogadott tudományos ösztöndíjjal való összehasonlítással. Enciklopédia-íróként nem foglalunk állást ezekben a kérdésekben, mellette vagy ellen; pusztán elhagyjuk ezeket az információkat, amennyiben azok beillesztése indokolatlanul legitimálná azokat, és egyébként ezeket az ötleteket a megfelelő kontextusukba foglaljuk és leírjuk, tekintettel a megalapozott tudományosságra és a világ tágabb meggyőződésére.

Próbálja ki a könyvtárat, hogy elismert könyveket és folyóiratcikkeket találjon, és keresse meg az interneten a legmegbízhatóbb forrásokat.

a sok nézőpont egyike látássérült tabletták

Ha segítségre van szüksége kiváló minőségű források megtalálásához, kérdezze meg a többi szerkesztőt a cikk beszélgető oldalánvagy dolgozzon a referencia pultnál.

Azonban, ha megbízható forrásból ellentmondanak egymásnak, és vannak viszonylag egyenlő hangsúlyt, írja le mindkét álláspontot és a munka egyensúlyát.

Wikipédia: Semleges nézőpont

Ez magában foglalja az ellentétes nézetek világos leírását, másodlagos vagy harmadlagos forrásokra támaszkodva, amelyek érdektelen szempontból írják le a nézeteltérést.

A Wikipédia nem folytat vitákat. A viták semleges jellemzéséhez következetesen pártatlan hangvételű nézőpontok szükségesek; máskülönben a cikkek pártos kommentárokként jelennek meg, még akkor is, ha minden releváns szempontot bemutatnak. Még akkor is, ha egy témát tények, nem pedig vélemények formájában mutatnak be, a tények kiválasztásának, bemutatásának vagy rendezésének módján keresztül nem megfelelő hangnem vezethető be. A semleges cikkeket olyan hangnemben írják, amely elfogulatlan, pontos és arányos ábrázolást nyújt a cikkben szereplő összes álláspont számára.

A Wikipedia-cikkek hangnemének pártatlannak kell lennie, sem egy adott nézőpontot sem támogatva, sem elutasítva.

Wikipédia:Semleges nézőpont

Ne próbáljon közvetlenül idézni olyan résztvevőket, akik heves vitában vesznek részt; ehelyett foglalja össze és terjessze elő axiális myopia érveket pártatlan hangnemben. Ezt nem nekünk kell eldöntenünk, de megjegyezzük, amit mások mondanak. A művészetről és más kreatív témákról pl.

Zenészek, színészek, könyvek stb. Szóló Wikipedia-cikkek hajlamosak elzárkózni. Ez egy enciklopédiában nincs helyén. Az esztétikai vélemények sokfélék és szubjektívek - lehet, hogy nem mind értünk egyet abban, hogy ki a világ legnagyobb szopránja. Helyénvaló azonban megjegyezni, hogy egy művész vagy egy alkotás hogyan fogadta a kiemelkedő szakértőket és a nagyközönséget.

Amikor az oltásszkeptikus találkozik a víruskutatóval

Például a Shakespeare-ről szóló cikkben meg kell említeni, hogy őt széles körben az angol nyelv egyik legnagyobb szerzőjének tartják. Általánosságban elmondható, hogy néha megengedhető egy cikk alanyának hírneve, ha ez a hírnév széles körben elterjedt és informatív az olvasók számára.

A kreatív alkotásokról szóló cikkeknek áttekintést kell adniuk közös értelmezéseikről, lehetőleg hivatkozással az értelmezéseket vezető szakértőkre. Az ellenőrizhető közéleti és tudományos kritikák hasznos kontextust kínálnak a műalkotások számára.

a sok nézőpont egyike látás-helyreállító myopia módszerek

Figyelni kívánt szavak A Wikipédiában nincsenek tiltott szavak vagy kifejezések, de bizonyos kifejezéseket körültekintően kell használni, mert elfogultságot eredményezhetnek. A sok nézőpont egyike vagy más kétségkifejezéseknek a használata úgy tűnhet, hogy egy cikk elősegíti az egyik pozíciót a másik felett.

a sok nézőpont egyike a gyengénlátó emberek számára végzett munka

Próbáljon egyszerűbben kijelenteni a tényeket anélkül, hogy ilyen betöltött szavakat használna ; például "Jim azt mondta, hogy fizetett a szendvicsért". Törekedjen a hízelgőbecsmérlő, homályos vagy sablonos kifejezések kiküszöbölésérevagy egy adott nézőpont jóváhagyására kivéve, ha ezek a kifejezések egy figyelemre méltó forrásból származó idézet részét képezik. Elfogultság a forrásokban A megbízható forrásokkal kapcsolatos vitában gyakori érv az, hogy az egyik forrás elfogult, ezért egy másik forrást kell előnyben részesíteni.

a sok nézőpont egyike a szemész szülésének következtetése

Egyes szerkesztők azzal érvelnek, hogy az elfogult forrásokat nem szabad használni, a sok nézőpont egyike nem megfelelő POV-t vezetnek be egy cikkbe. Az elfogult forrásokat azonban önmagában az elfogultság alapján nem tiltják, bár a forrás egyéb aspektusai érvénytelenné tehetik azt.

Semleges nézőpontot úgy kell elérni, hogy a források elfogultságát a sok nézőpont egyike a vélemény megbízható forrásokon alapuló súlya a sok nézőpont egyike, és javíthatja a látását 30 évesen zárjuk ki azokat a forrásokat, amelyek nem felelnek meg a szerkesztő nézőpontjának. Ez nem azt jelenti, hogy bármilyen elfogult forrást kell használni; jobban szolgálhat egy cikk számára, ha teljesen kizárja az anyagot.

Például "John Doe a legjobb baseball-játékos" véleményt nyilvánít, és a Wikipédiában nem lehet azt állítani, mintha tény lenne. Tényszerű nyilatkozatként szerepelhet a véleményről: "John Doe baseball képességeit olyan baseball bennfentesek dicsérték, mint Al Kaline és Joe Torre. Egy másik megközelítés az állítás pontosítása vagy megalapozása azáltal, hogy megadják azokat a részleteket, amelyek valójában tényszerűek.

Például: "John Doe-nak volt a legmagasabb ütési átlaga a fő ligákban és között.

A sok nézőpont egyike, Nézőpont az Egyesült Államokban történt eseményekről és utóhatásairól

De ezen nem vitatkoznak. Kerülje el a kísértést, hogy az elfogult vagy véleménynyilvánításokat menyét szavakkal fogalmazza megpéldául: "Sokan azt gondolják, hogy John Doe a legjobb baseball-játékos. A POV villák nem engedélyezettek a Wikipédiában.

Az adott témával kapcsolatos összes tényt és fontos szempontot egy cikkben kell kezelni, kivéve a spinoff alcikkeket. Néhány téma olyan nagy, hogy egy cikk nem képes ésszerűen lefedni a téma összes aspektusát, ezért létrejön egy spinoff alcikk.

WP:ARÁNY A semleges nézőpont irányelve szerint egy szócikknek minden jelentős álláspontot hűen be kell mutatnia, mindegyiket jelentőségével arányosan. Egy fontos pontosítás: a nézőpontokat összehasonlító cikkekben nem kell ugyanannyi vagy ugyanolyan részletes figyelmet szentelni a kisebbségi nézeteknek, mint a népszerűbbeknek; azok az álláspontok, amelyeket csak egy jelentéktelen kisebbség képvisel, egyáltalán nem kell, hogy megjelenjenek. Például, az angol Wikipédia Föld szócikkében éppen csak említik a lapos föld elméletét, amely egy elszigetelt kisebbség véleménye. Ne próbáljunk egy vitát úgy bemutatni, mintha egy kisebbségi vélemény ugyanakkora figyelmet érdemelne, mint egy elterjedtebb nézőpont; azokat az álláspontokat pedig, amiket alig néhányan képviselnek, elég csak a róluk szóló cikkben bemutatni. Ha egy ilyen, nem jelentős kisebbség által hangoztatott álláspontnak teret adunk és aránytalanul nagy hangsúlyt biztosítunk neki, azzal hamis beállításban mutatjuk be az egész vitát.

Például az evolúció mint tény a sok nézőpont egyike elmélet az evolúció egyik alcikkjea teremtés — evolúció vitája a sok nézőpont egyike a kreacionizmus egyik alcikkje. Ez a típusú felosztás csak akkor megengedett, ha semleges szempontból íródott, és nem lehet kísérlet arra, hogy elkerülje a konszenzus folyamatát egy másik cikknél. Szükséges feltételezések megtétele Parancsikon WP: MNA A cikkek írása során előfordulhatnak olyan esetek, amikor bizonyos feltételezések meghozatala szükséges a téma átjutásához.

Például az evolúcióról írva nem hasznos, ha minden oldalon kivonják a teremtés-evolúció vitáját.

A sok nézőpont egyike. Wikipédia:Semleges nézőpont - A sok nézőpont egyike

Gyakorlatilag nincs olyan téma, amely folytatódhatna anélkül, hogy feltételezne néhányat, amelyet valaki ellentmondásosnak találna. Ez nemcsak az evolúciós biológiában, hanem a filozófiában, a történelemben, a fizikában stb. Nehéz szabályt kidolgozni, de a következő elv segíthet: valószínűleg nincs jó ok valamilyen feltételezés megvitatására egy adott oldalon, ha ezt a feltételezést a legjobban egy másik oldalon tárgyalják mélyebben. Egy rövid, nem feltűnő mutató azonban megfelelő lehet.

a sok nézőpont egyike rövidlátó kép alakul ki

Vitatott témák A Wikipedia számos olyan területtel foglalkozik, amelyek gyakran éles viták tárgyát képezik mind a való világban, mind az enciklopédia szerkesztői között. Az NPOV megfelelő megértését és alkalmazását a Wikipédia minden területén keresik, de gyakran ezekre van erre szükség. Fringe elméletek és áltudomány.