6. fejezet

Látomás mik, Háttérolvasmányok

Tartalom

  látomás mik

  Látomás négy szarvról és négy kovácsról 1 Azután föltekintettem, és négy szarvat láttam. Ő pedig így felelt nekem: Ezek a szarvak szórták szét Júdát, Izráelt és Jeruzsálemet. Így felelt: Ezek a szarvak úgy szétszórták Júdát, hogy még a fejét sem merte fölemelni senki.

  De eljöttek ezek, hogy megrémítsék a népeket, és letörjék a szarvukat, mert látomás mik támadtak Júda országára, és szétszórták.

  látomás mik

  Látomás Jeruzsálem jövendő nagyságáról 5 Azután föltekintettem, és egy férfit láttam, mérőzsinórral a kezében. Ez 40,3 6 Megkérdeztem: Hová mégy?

  látomás mik

  Ő így válaszolt nekem: Megmérem Jeruzsálemet, hogy lássam, milyen széles és milyen hosszú. Ez 38,11 9 Én magam oltalmazom mindenfelől — így szól az Úr —, mint egy tüzes fal, és ott leszek benne dicsőségesen.

  látomás mik

  Ézs 4,5 ; Zak 9,8 ; 9,15 10 Jaj! Fussatok ki az északi országból — így szól az Úr —, hiszen szétszórtalak benneteket a négy égtáj felé! Menekülj, Sion, aki Babilóniában laksz! Akkor megtudjátok, hogy a Seregek Ura küldött engem.

  látomás mik

  Zak 4,9 ; 6,15 ; Ézs 19,16 14 Ujjongj, örülj, Sion leánya, mert jövök látomás mik, és veled fogok lakni — így szól az Úr. Látomás mik 12,6 ; Zof 3, ; Zak 9,9 15 A többi látomás mik is csatlakozik az Úrhoz azon a napon, és az ő népévé lesznek, ő pedig köztetek fog lakni.

  Akkor megtudjátok, hogy a Seregek Ura küldött engem hozzátok.

  látomás mik

  Ézs 2, ; 19, látomás mik Zak 8,23 ; Mal 1,11 16 Az Úr birtokba veszi Júdát, mint tulajdonát a szent földön, és továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja.