Útátjáró – Wikipédia

Látási előírások a vasúthoz

Helyiérdekű vasút hossz-szelvényét a vonatkozó pályatervezési előírások szerint kell megtervezni.

látási előírások a vasúthoz

Lejttörés nem eshet: - acélszerkezetű műtárgyra, - átmenő vágányba eső kitérőre. Magassági lejttörés nem eshet kitérőre illetve átmeneti ívbe. A vízelvezetés érdekében a hosszú bevágásokat és alagutat esésben kell tervezni. Túlemelés A túlemelést a kiépítési sebesség alapján kell megtervezni úgy, hogy a vonalvezetéshez alkalmazkodva az oldalgyorsulás és annak változása legfeljebb a 2.

Kosárívben egységes túlemelést kell alkalmazni.

Amennyiben ez nem oldható meg, az ívek közé átmeneti ívet kell tervezni. A túlemelést az átmeneti ívben kell kifuttatni.

látási előírások a vasúthoz

A túlemelésátmenet legnagyobb hajlása lehetőleg v, de legalább v legyen. Meglévő vonalon és kötöttségek esetén az v hajlás még megengedhető, de a kifuttatás nál meredekebb nem lehet. Ívben emiatt negatív túlemelés csak kivételesen engedhető meg. Nyíltvonalon mm-nél, megállóban 15 mm-nél nagyobb túlemelés nem alkalmazható.

A túlemelést a külső sínszál emelésével kell megadni. Közúttól elkülönített vasút alagúti szakaszain az elméleti túlemelésnek megfelelő értékeket kell tervezni, melyet a külső sínszál emelésével és a belső sínszál egyidejű süllyesztésével kell kialakítani.

Az alkalmazható legnagyobb túlemelés mm lehet, peron mellé túlemelés nem eshet.

  1. Mínusz milyen látás lesz az ember vak

Helyiérdekű vasútnál a legnagyobb túlemelés 90 mm lehet, de országos közforgalmú vasúti járművek közlekedése esetén ezen vasútra érvényes előírásokkal kell tervezni. Fogaskerekű vasútnál a túlemelés legnagyobb értéke mm kivétel megállókbana túlemelés átmenet minimális hossza a túlemelésérték háromszorosa.

Alépítmény Vasúti alépítményként használandó földművek tervezését méretek, teherbírás és vízelvezetés szempontjából talajmechanikai vizsgálat alapján kell elvégezni. A földmű méreteinek megállapításánál biztosítandó - a műszaki előírásokban foglaltakon túl - a fejlesztési igények kielégítését szolgáló értékek érvényesítése is.

Teherbírás szempontjából az alépítmény teherviselő szerkezeti részein legalább a 2. A vízelvezetésre olyan megoldást kell választani, amelynél tartósan biztosítható, hogy vízártalom miatt a vasúti alépítmény teherbíráscsökkenése nem következik be.

Látási előírások a vasúthoz

Törekedni kell a víztelenítő művek meglévő csatornahálózatba történő bekötésére. A földmű anyagától és a talajvíz helyzetétől függően gondoskodni kell a szükséges védőrétegről, külön víztelenítésről és a rézsű állékonyságáról.

Szemcsés anyagú védőréteg vastagsága legalább 0,15 m legyen. A földművek egyes rétegeiben a felépítményi szerkezet jellegétől és a talajmechanikai jellemzőtől függő, a műszaki előírásokban rögzített tömörséget kell biztosítani.

A hófúvásos pályarészeken hóvédművek kialakítása szükséges.

látási előírások a vasúthoz

A helyi közforgalmú vasút alagút szelvénye az alkalmazott villamos üzemnek megfelelően alakítandó ki. Amennyiben az alagutat rendkívüli események során egyéb célra is hasznosítani kell, az ezzel kapcsolatos előírásokat is figyelembe kell venni. Az alagút falazatát - esetleges fenékboltozatát - a szivárgó vizektől meg kell védeni. A közúttól elkülönített vasútnál, a peronok hosszában - az oldalirányú menekülést biztosító pályaszakaszokat kivéve - életmentő árok kialakítását kell biztosítani.

Az alagútban, vagy vasúti aluljáróban dolgozók védelmére - a mélyvezetésű alagutat kivéve - félreálló helyeket kell biztosítani.

A falazaton jelölni kell a legközelebbi félreállási lehetőség irányát.

látási előírások a vasúthoz

A mélyvezetésű alagútban a biztonságot, ezen belül személyek menekítésének módját, szakterületi előírásokkal szabályozni kell. A vasúti látási előírások a vasúthoz földművét alépítményét kábelek, vezetékek, építmények utólagos elhelyezéséhez csak elkerülhetetlen esetben és a földmű állékonyságának veszélyeztetése nélkül szabad látási előírások a vasúthoz.

A munka végeztével teherbírás szempontjából az eredeti állapotot kell helyreállítani. Felépítmény A felépítmény szerkezete a fejlesztési sebességre alkalmas legyen, vagy azt gátló megoldást ne tartalmazzon. Az üzemi igénybevétel és a tengelyterhelés felépítménytervezési szempontjait szabvány szerint kell figyelembe venni. Helyi közforgalmú vasúton, ahol geometriai és felépítményszerkezeti okok ezt nem zárják ki, szorítóhatású sínleerősítéssel hézagnélküli felépítményt kell tervezni.

Új felépítményi rendszer csak főbb szerkezeti elemek teljes körű kidolgozottsága pályaszerkezet, kitérők, sínleerősítés, dilatációs szerkezetek stb. A felépítmény tervezésénél figyelembe kell venni: - a vontatási látási előírások a vasúthoz, - az alkalmazandó biztosítóberendezés vonatérzékelő rendszerét. Sínek és kapcsolószerek Hagyományos felépítménynél új építés vagy korszerűsítés esetén helyi közforgalmú vasúti pályába a gyártási hossznál rövidebb sín csak csatlakozási célból építhető.

Alárendeltebb vágányok létesítésénél, felújításánál ennél rövidebb sínek is alkalmazhatók.

Gyermekvasút nyomában – 20 km éjszakai teljesítménytúra – , Látási előírások a vasúthoz

A sínek hosszát kitérőknél, látási előírások a vasúthoz és szigetelt síneknél a szerkezeti követelmények alapján műszaki előírások szerint kell megtervezni.

A beépítendő sínek minőségét és a kapcsolószereket a várható igénybevétel alapján kell megválasztani. A sínvándorlás megakadályozásáról gondoskodni kell.

látási előírások a vasúthoz

Kissugarú ívekbe különleges keménységű, illetve keményített fejű síneket kell beépíteni a sínkopás csökkentése céljából. Burkolt pályarészeken a vályúval készült sínnek Phőnix, tömb a közlekedő járművek kerekének és az ívsugárnak megfelelő, szabványos méretűnek kell lennie.

Életveszélyes előzés az M80-as úton

A mélyvezetésű vasutak harmadik sínes áramszedősínes rendszere a metró járművek energia látási előírások a vasúthoz biztosítja. A harmadik sín elhelyezését, alátámasztását, leerősítését, dilatáló hosszát, megszakítását külön előírás szabályozza. Aljak A sínek alátámasztására keresztalj, hosszalj, vagy magánalj, illetve lemez tervezhető.